0888 993 988

Kardalev Design Facebook Kardalev Design Tweeter

Дизайн и предпечатна подготовка на плакат и брошура за превенция и ваксинация против дребна шарка.


Клиент: Narodowy Instytut Zdrowia PublicznegoДизайн и предпечатна подготовка на сборник научни доклади за Шеста Национална конференция "Електронното обучение във висшите училища".


Клиент: СУ "Св. Климент Охридски"Дизайн на рекламна страница на "Фитнес Идея" ЕООД, която ще бъде отпечатана в декемврийският брой на списание Наш дом.


Клиент: Design2YouБрандиране на витрина и врата на магазин за Бърза закуска.


Клиент: Design2YouДизайн на папка, тефтер, програма, сертификат, химикалки и баджове за международна научна конференция „Лидерство и организационно развитие”, организирана от Философски факултет към СУ "Св. Климент Охридски".


Клиент: Философски факултет към СУ "Св. Климент Охридски"Дизайн и предпечатна подготовка на брошура за къщи по канадска технология предлагани от фирма "Компакт Хаус Дизайн" ЕООД.


Клиент: "Компакт Хаус Дизайн" ЕООДДизайн и предпечатна подготовка на брошура за "Компакт Хаус Дизайн" ЕООД.


Клиент: "Компакт Хаус Дизайн" ЕООДДизайн на банер, плакат и папка за конференция с международно участие „Съвременни предизвикателства пред педагогическата наука”, организирана от Факултет по педагогика към СУ "Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучение.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на брошура за LectureMaker NS - софтуерно приложение за създаване на авторски електронни учебни материали.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн и изработка на плакат за Интегрален университетски център за електронно обучение.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на папка за Изнесено обучение на Докторантското училище по проект № BG051PO001-3.3.06/0026


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на тефтер за Изнесено обучение на Докторантското училище по проект № BG051PO001-3.3.06/0026


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на тефтери по проект BG051PO001-4.3.04/0011 и по проект проект № BG051PO001-3.3.06/0026.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на папка за втори семестър на Allianz Master Class


Клиент: Allianz - Отдел Човешки ресуриДизайн на монография "Състояние на интеграцията на ИКТ в българското средно училище - перспективата на изследователя" с автор доц. д-р Румяна Пейчева-Форсайт


Клиент: доц. д-р Румяна Пейчева-ФорсайтДизайн на папка Програма лидери от ново поколение - Allianz Master Class


Клиент: Allianz - Отдел Човешки ресуриДизайн на корицата на Списание на Софийски университет за електронно обучение, брой 1-2, 2012г.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на папка и тефтер за Изнесеното обучение на Докторантското училище по проект № BG051PO001-3.3.06/0026


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на корица за ръководство с материали за Изнесеното обучение на Докторантското училище по проект № BG051PO001-3.3.06/0026


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на корицата на Списание на Софийски университет за електронно обучение, брой 4, 2011г.


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на корицата на сборик за ELDE Conference към Софийски университет “Св. Климент Охридски"


Клиент: СУ “Св. Климент Охридски" и Интегрален университетски център за електронно обучениеДизайн на печатните материали за ELDE Conference - банери, плакат и компакт диск


Клиент: ePhD Doctoral School